Amstelkerk

De 40 dagen tijd, helpt u mee geld in te zamelen ?

de jongeren en ZWO-commissie vragen uw aandacht voor kinderen in de daklozenopvang Amsterdam.

Tijdens de 40 dagen voor Pasen –de lijdenstijd- staan we stil bij het lijden van Jezus. Dit is ook een goede tijd om stil te staan bij het lijden in de wereld van nu. Jezus gaf zichzelf, wij kunnen een beetje van onszelf geven om lijden te verzachten.

De eerste zondag van de lijdenstijd is op 8 maart en de laatste op palmzondag 5 april.

In Amsterdam zijn veel mensen dakloos. In de Amstelkerk collecteren we vaker voor de daklozen, o.a. voor het Wereldhuis en Makom.
Veel minder bekend is dat er een grote en groeiende groep dakloze gezinnen met kinderen is. Deze dakloze gezinnen vormen een grote zorg in Amsterdam. Een zorg die onder andere het Leger des Heils zich ter harte neemt. Zij hebben een aantal crisisopvangplekken. Daar  wordt uit alle macht geprobeerd om gezinnen, ouder(s) en kind(eren) bij elkaar te houden. Op de opvangplekken is er voor zo’n gezin maar één kamer, waarin ze moeten  slapen, spelen, wassen en koken en vaak worden douche en toilet door meerdere gezinnen gedeeld.

Door het tekort aan doorstroommogelijkheden blijven gezinnen langer dan gewenst in deze opvangplekken, met alle gevolgen van dien. Dit zorgt voor veel spanning bij de ouders en gezinnen onderling.

Wij  willen samen met u iets voor (en met) deze kinderen doen tijdens de 40 dagentijd.

Het jaarlijkse diner vindt plaats op 14 maart 2020  in Amstelstroom. De jongeren bereiden een heerlijk driegangenmenu voor u. Het belooft weer een smaakvolle en gezellige avond te worden.

Inloop vanaf 18.00 uur; kosten 20 euro incl. 1 consumptie. Opgeven graag via jeannettevader@hotmail.com of een sms of whatsapp naar 06 53 13 25 38 (geen voicemail inspreken svp!). Vermeld graag ook uw eventuele dieetwensen.

Tijdens de koffie na de kerk kun u iets lekkers kopen. We zoeken  mensen die een cake of iets dergelijks zouden willen bakken en doneren. Zou u dit willen doen? Geef u dan op bij Giza (gizawarner@hotmail.com) of Marga Ottenbros.

Ook zullen we weer tulpen gaan verkopen na de dienst in Amstelstroom. Zorg dus voor voldoende kleingeld in uw portemonnee!

We gaan ons in deze 40 dagen voorafgaand aan Pasen samen inzetten om iets te betekenen voor de kinderen in de crisisopvang.

Namens de jongeren en de ZWO commissie van de Amstelkerk
Peter Roos  en Jeannette Vader