Amstelkerk

De Amstelkerk Zingt Samen Thuis, Hemelvaartsdag, 21 mei, 20.00 u.

Veel mensen missen het samen zingen in de kerk of op de kooravonden. Dat kan nu even niet. Maar, dan brengen we gewoon de kerk nog een keer extra bij u thuis.

Hoe gaat het er uit zien? Op donderdagavond 21 mei (de dag dat deze nieuwsbrief uitkomt!) begint om 20.00 u. de samenzang. Die is thuis te volgen via www.kerkomroep.nl. We zingen bekende en wellicht iets minder bekende liederen. Af en toe een korte uitleg of een toelichting op een lied door cantor-organist Eric Jan Joosse of ds. Benedikte Bos, soms iets oefenen en vooral genieten van die prachtige liederen die ons liedboek rijk is.

Wat gaan we zingen? De liederen die hieronder opgegeven zijn. De liederen zullen donderdag ook op het liedbord staan.

  • Morgenliederen & Schepping

213      Morgenglans der eeuwigheid (vs. 1, 2, 5)
216      Dit is een morgen als ooit de eerste
8b        Zie de zon, zie de maan

  • Hemelvaartsdag

660      Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren
47        Volken wees verheugd
661      Ten hemel opgevaren is

  • Verzoeknummers

769      Eens, als de bazuinen klinken (vs. 1, 4, 6)
608      De steppe zal bloeien

  • Avondliederen

268      Goede herder, als wij slapen
248      De dag, door uwe gunst ontvangen