Amstelkerk

Dooprollen in de Amstelkerk

Jaren geleden bestond de Werkgroep Viering en Verkondiging, de liturgische werkgroep in de Gereformeerde Kerk in Ouderkerk. Die liturgische werkgroep bestond uit de predikant, de organist en vijf gemeenteleden. Als afgevaardigde was ik ook vier jaar ouderling. Dit was in de periode met ds. Bart Thijs, later met ds. Esther de Boer. En weer veel later ds. Folpmer Houwert, toen we Samen Op Weg kerk werden. Dat was met Pinksteren 2000. Viering en Verkondiging was altijd actief bezig en bracht vele ideeën naar voren. Mevr. Annie Huisman-van ’t Hoog, ook lid van deze werkgroep, kwam met het idee om een dooprol in de kerk op te hangen. Met daar op de namen van de dopeling en de doopdatum. Zo ontstond het ontwerp dat u ziet op de foto’s.

Mij werd gevraagd de dooprol creatief te beschilderen. Tot nu toe doe ik dit nog steeds. Gelukkig heb ik een zéér handige, technische echtgenoot Piet, die mijn rechterhand is, om de ontwerpen keurig te helpen uitvoeren en op te hangen. Zo ontstond het ontwerp dat u kunt zien. Het linnen doek bestelden wij bij “Verwie” in Ouderkerk. Piet zorgde dat alles perfect op de roller kwam met de trekhaakjes. Govert Mansvelder maakte van hout het koofje erboven. Op dezelfde manier hebben wij de tiengebodenrol vervaardigd. Rondom de doopnamen heb ik bloemen op de randen geschilderd. De laatste dooprol is anders. Hier heb ik christelijke symbolen als omlijsting op geschilderd. In totaal hangen er nu vier dooprollen. Als ze vol waren, lijstte Piet ze achter een glasplaat in, met een houten rand er om heen. De eerste Dooprol is van 38 jaar geleden op 11 november 1983. En de eerste dopeling hierop is onze hulporganist: Hidde Klaas Willem Schrage. De tekst die er boven staat; Dooprol van de Gereformeerde kerk Ouderkerk aan de Amstel God heeft zijn naam gezegd “Ik zal er zijn”. Hij gaat met je op weg. Hij blijft je eeuwig trouw. Op de tweede dooprol staat geschilderd de datum van het samen gaan van de twee kerken. Op de vierde rol heb ik als laatste de naam geschilderd van Olivia Amélie Schakel, doopdatum 6-6-2021.

Klik op afbeelding om te vergroten

Op deze rol zijn de volgende symbolen te zien:
1e. De haan, symbool van waakzaamheid. Ook is de haan een oproep tot berouw. Denk aan het verhaal van Petrus.
2e. De regenboog. Na de zondvloed beloofde God aan Noach, dat Hij de aarde en al wat leefde niet meer zou vernietigen. En Hij sloot een verbond met hem. De regenboog is hier een teken van.
3e. De duif. Symbool van verzoening en vrede. De duif is binnen de christelijke kerk een teken van reinheid en vrede en verwijst naar de Heilige Geest.
4e. De pauw. Deze is symbool van vernieuwing en opstanding. Het vlees van de pauw geldt binnen het Christendom als onbederfelijk. En is voor christenen het symbool van (weder)opstanding.
5e. De pelikaan. Symbool van Christus opofferende liefde voor de mensheid. Het dier is voorgesteld met drie jongen op een nest. Met de snavel opent de pelikaan zijn borst en de hongerige jongen drinken van het bloed dat uit de wond naar beneden stroomt. De zijdewond van de pelikaan wordt vergeleken met de zijdewond van de gekruisigde Christus. Op middeleeuwse afbeeldingen ziet men de pelikaan dan ook vaak boven het hoofd van Christus afgebeeld.
Toen we gingen samen kerken, hebben wij met de twee predikanten een mooi plekje in de Amstelkerk uitgezocht, om de dooprollen en de tiengebodenrol op te hangen.
Joke Slager-van den Beukel