Amstelkerk

Diaconaal collectedoel juli

De diaconale collectes van de maand juli worden bestemd voor de kansarmen in Nederland en de voedselbank in Diemen.

Lees meer