Amstelkerk

Diaconaal doel augustus

Deze maand zullen wij collecteren voor de armoede wereldwijd en het specifieke doel wat we uitgekozen hebben is De Shelter Ministries in Zuid-Afrika. De Shelter bestaat uit 3 pijlers. De zondagsschool, het kindertehuis en de jeugdcentra. leder weekend geeft de Shelter aan honderden kinderen zondagsschool op verschillende plekken rondom Kriel. 

Lees verder