Amstelkerk

Diaconale vakanties 2020

In 2020 heeft Hetvakantiebureau.nl weer een mooi aanbod van ruim70 diaconale vakantieweken in aangepaste accommodaties op prachtige locaties in Nederland. De vrijwilligers van Hetvakantiebureau.nl staan weer klaar om onze vakantiegasten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen. Zij organiseren deze vakanties in opdracht van en met financiële steun van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze vakanties hebben een protestants christelijke identiteit waarbinnen iedereen welkom is. Tijdens de hele vakantieweek is er een pastor aanwezig met wie u, als u dat wenst, van gedachten kunt wisselen over zaken die u bezig houden.

De diaconie wil u vragen om mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben of mensen die in een sociaal isolement zitten zo nodig te helpen bij het aanvragen van een vakantieweek. Mensen met een minimuminkomen en voor wie de prijs van een vakantie een bezwaar is, kunnen een korting uit het vakantiefonds aanvragen.

Meer informatie bij: Alie de Haan.
020-4964523/06-12092639