Amstelkerk

Diaconie en ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling (in dit geval de Diaconie) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een beschikking ontvangen voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, de diaconieën en classicale vergaderingen). De nieuwe regels die daarbij horen zijn per 1 januari 2016 van kracht geworden.

De Diaconie van de Amstelkerk is dus verplicht om online (via internet) transparant te zijn over bestuur, eventuele beloning(en), de doelstelling(en) het beleidsplan en over de financiën. Als Diaconie voldoen wij aan alle voorwaarden. Via de link die hieronder staat, kunt u zien wat de diaconie publiceert.

http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/diaconie-amstelkerk

Met dit berichtje wil de Diaconie u kenbaar maken dat u net zoals bij de Actie Kerkbalans een formulier kunt gebruiken voor de gunstige aftrek regeling van de inkomstenbelasting. Dit formulier kunt u hier downloaden of per post aanvragen bij de penningmeester van de Diaconie.
Wanneer u structureel ten minste € 50, – per jaar aan de Diaconie geeft kunt u daar gebruik van maken. U kunt uw giften dan per bank overmaken in plaats van contant via de collecte.

Als u vragen heeft kunt die mij per email stellen: g.h.calf@kpnplanet.nl

Ingevulde formulieren kunt u sturen aan
:
Penningmeester Diaconie
p/a Ingeland 2,
1191 TD Ouderkerk a/d Amstel

namens de Diaconie,
Bert Calf, penningmeester