Amstelkerk

Dienst voor het wereld diaconaat zondag 13 oktober

Zondag 13 oktober is er een speciale dienst waarin aandacht besteed wordt aan een jongeren project van kerk in actie. In de sloppenwijken van Bogotá, Colombia komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Per jaar is er plaats voor 200 jongeren op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

De voorganger in deze dienst is Robert Jan van Amstel. En het koor United onder leiding van Rob van Dijk luistert de dienst muzikaal op.

Helpt u mee om jongeren in Colombia de kans van hun leven te geven?

Dat kan door u gift in de collecte zak , of een bedraag over te maken op de rekening van de diaconie, NL 12 RABO 0351 803998

Namens de ZWO Commissie,

Peter Roos.