Amstelkerk

Gedachtenisdienst zondag 22 november 10:00 uur

Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we net als voorgaande jaren onze geliefden herdenken die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Ook bij deze bijzondere dienst hebben we te maken met de beperkingen vanwege het corona-virus. We willen toch erg graag met gasten en gemeenteleden vieren en gedenken hoe wij met elkaar verbonden zijn, levenden en doden, vanuit het geloof dat God ons allen draagt in zijn trouw. Om dat mogelijk te maken, zijn er dit jaar aanpassingen nodig. We kunnen immers maar met een beperkte groep kerkgangers in de Amstelkerk aanwezig zijn.

We hebben besloten de genodigden, d.w.z. de nabestaanden van de overledenen, in ieder geval in de Amstelkerk te ontvangen, zodat zij van dichtbij de gedachtenis kunnen meemaken. We nodigen maximaal 2 nabestaanden per overledene uit. De andere naasten kunnen de dienst digitaal via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224  volgen. De nabestaanden hebben een schriftelijke uitnodiging voor deze dienst ontvangen, ook met deze informatie. In deze link vind u een digitale versie, die u kunt gebruiken om naar andere naasten te sturen.

Dit betekent dat de andere kerkgangers niet in de Amstelkerk terecht kunnen, maar zij kunnen in Amstelstroom de dienst bijwonen, via het grote scherm, en ook thuis via de hierboven genoemde website.

Wij willen op deze manier gastvrij zijn voor de nabestaanden. Juist in deze tijd van beperkingen kan onze gedachtenisdienst mensen tot steun en troost zijn, en onze Amstelkerk een verstilde plaats voor een betekenisvol afscheidsritueel.