Amstelkerk

I-opener zondag 10 november

Op  10 november is er weer een I-Opener. Het is dan de dag voor Sint Maarten, de man die de helft van zijn mantel weggaf aan een bedelaar. Later zag hij in een droom die bedelaar terug als Jezus. De term ‘mantelzorg’ vindt zijn oorsprong in dit verhaal.  

Maarten gaf niet de hele mantel maar de helft. We zien daarin dat het nodig is om goed voor jezelf te zorgen als je goed voor een ander wilt zorgen.

Jezus geeft ons een radicale boodschap als het gaat om voor een ander te zorgen. Hij spoort ons aan om trouw te doen wat nodig is om de noden van een ander te lenigen. We vragen ons in deze dienst af wat ervoor nodig is om trouw te zijn: aan de ander en aan God.

De voorganger in deze dienst is ds. Jolien van Zelderen.

Kom ook en nodig een ander uit om ook mee te gaan.

Namens de werkgroep, Jeannette Vader