Amstelkerk

I- opener zondag 12 mei

Op 12 mei  vieren we de laatste I-Opener van dit seizoen. Dit keer gaat het over de krachtige smaak van geloven.

Jezus roept ons op om een zoutend zout te zijn. Zout geeft smaak aan het eten. Je ziet het niet, maar je proeft het wel! Zout zorgt er ook voor dat een product niet bederft. Het mooie van zout is dat het pas echt tot zijn recht komt als je het toevoegt aan iets anders, dus in verbinding brengt.

Als we dit vertalen naar ons leven, welke opdracht geeft Jezus ons dan eigenlijk?

Tijdens deze I-Opener gaat ds. Helmine Pronk voor. Zij werkt als gevangenispredikant in Zaandam. Het I-Opener combo begeleidt de muziek.

Kom ook en nodig een ander uit om ook mee te gaan.
Namens de werkgroep, Jeannette Vader