Amstelkerk

Kindernevendienst

De kinderen

In de zondagochtenddienst zijn de kinderen uiteraard van harte welkom.

Om de dienst voor hun niet te lang te laten zijn, is er kindernevendienst. De kinderen worden voor de preek naar voren gevraagd voor een gesprekje met de voorganger. Daarna gaan de kinderen naar het gebouw Amstelstroom. Zij luisteren naar een verhaal uit de Bijbel in voor hun begrijpelijke taal, praten hierover na en knutselen of kleuren wat. Na de preek gaan de kinderen weer terug naar de kerk, waar zij aanwezig zijn bij het dankgebed en de zegen.

Informatie:
Esther de Braal
020 6759004
Esther.debraal@kpnplanet.nl