Amstelkerk

Gedachtenisdienst

Gedachtenisdienst

Op de zondag rond 2 november (Allerzielen) gedenken wij in de Amstelkerk onze geliefden die het afgelopen jaar in ons midden zijn overleden.

We dragen hen op in de vrede van Gods ene vaste Naam die onze namen bewaart in leven en sterven. Hun namen zullen worden genoemd. In de daarop volgende stilte heeft een ieder gelegenheid zijn of haar overleden geliefden te gedenken.

Door hen te gedenken, zijn ze op de wijze van de herinnering toch nog bij ons. Want in de kerk geloven we dat de dood het laatste woord niet heeft: we leven in de verwachting van de opstanding der doden. Daarom gedenken wij nu. En we doen dat samen. Zo’n groot verdriet moet je kunnen delen om het zelf te kunnen dragen.

De mensen die vlak voor de gedachtenis zijn overleden, noemen we het jaar daarop.

Informatie:
Caroline Sonnenberg
pastoraat@amstelkerk.net