Amstelkerk

iOpener diensten

iOpener

Vijf tot zes keer per jaar is de kerkdienst een iOpener dienst.

Het zijn moderne kerkdiensten waarin we ons bezinnen op een thema dat ons bezighoudt. We laten ons inspireren door woorden (een korte preek), hedendaagse muziek en beeld. De muzikale begeleiding gebeurt door een band.
Zo ontdekken we meer over onszelf en Gods liefde door wat we zien, horen en ervaren. Je gaat naar huis met een eye-opener. Ook als je niet gewend bent om (vaak) naar de kerk te gaan, voel je je hier welkom en zou je weleens positief verrast kunnen worden.

Informatie: Jeanette Vader,  i-opener@amstelkerk.net

iOpener-dienst op 21 november

Op 21 november vieren we de tweede iOpener van het jaar
Het thema is: een kleurrijke toekomst. Aan het einde van het kerkelijk jaar en voordat de adventstijd begint, denken we na over wat ons hoop geeft.
Corona, Afghanistan, alarmerende milieurapporten waren weinig hoopgevende aspecten van het afgelopen jaar. Zo moet het ook geweest zijn na de zondvloed. En toen gaf God een regenboog als teken van hoop en van Zijn trouw. God verbeeldt een hoopvolle toekomst met kleuren aan de hemel. Die toekomst is dus kleurrijk. Geldt dat ook voor de manier waarop wij naar de toekomst kijken? En wat doen wij om ook onze kinderen een kleurrijke toekomst te geven?
De voorganger in deze dienst is ds. Benedikte L. Bos en het combo verzorgt de muziek.
Kom en nodig een ander uit om ook mee te gaan. Hartelijk welkom!
De werkgroep 1-Opener: Annemieke Burlage, Elianne Schultz, Beppie Hagen, Gert Roos en Jeannette Vader