Amstelkerk

iOpener diensten

iOpener

Vijf tot zes keer per jaar is de kerkdienst een iOpener dienst.

Het zijn moderne kerkdiensten waarin we ons bezinnen op een thema dat ons bezighoudt. We laten ons inspireren door woorden (een korte preek), hedendaagse muziek en beeld. De muzikale begeleiding gebeurt door een band.
Zo ontdekken we meer over onszelf en Gods liefde door wat we zien, horen en ervaren. Je gaat naar huis met een eye-opener. Ook als je niet gewend bent om (vaak) naar de kerk te gaan, voel je je hier welkom en zou je weleens positief verrast kunnen worden.

Informatie: Jeanette Vader,  i-opener@amstelkerk.net

i-Openerdienst 12 november

Tijdens de I-Opener dienst van 12 november staan we stil bij het negende gebod: geen vals getuigenis geven. We vertalen dat voor het gemak vaak met: ‘niet liegen’. Ieder kind wordt verteld dat liegen echt niet mag. Maar dit gebod gaat (ook) over de waarheid spreken over een ander. Tijdens deze dienst zal duidelijk worden dat de joodse wet hard oordeelt wanneer een getuige niet eerlijk is over wat een ander gedaan heeft. Hoe anders is dat in deze tijd waarin op social media voortdurend over mensen (negatief) gesproken wordt zonder precies te weten hoe het zit. Waarin het lastig is om informatie van fake news te onderscheiden. En wij? Spreken wij altijd met respect over de ander of gaan we makkelijk mee in een gesprek waarin over een ander, die er niet bij is, niet positief gesproken wordt? Of heb je weleens mee gemaakt dat er over jou een verhaal rond ging dat helemaal niet klopte met de werkelijkheid?

Kom naar deze dienst en gun jezelf een eye-opener! De voorganger is Jolien van Zelderen. Welkom!

De werkgroep I-Opener:
Annemieke Burlage, Giza Warner, Beppie Hagen, Marjon van Eusen, Gert Roos en Jeannette Vader