Amstelkerk

iOpener diensten

iOpener

Vijf tot zes keer per jaar is de kerkdienst een iOpener dienst.

Het zijn moderne kerkdiensten waarin we ons bezinnen op een thema dat ons bezighoudt. We laten ons inspireren door woorden (een korte preek), hedendaagse muziek en beeld. De muzikale begeleiding gebeurt door een band.
Zo ontdekken we meer over onszelf en Gods liefde door wat we zien, horen en ervaren. Je gaat naar huis met een eye-opener. Ook als je niet gewend bent om (vaak) naar de kerk te gaan, voel je je hier welkom en zou je weleens positief verrast kunnen worden.

Informatie: Jeanette Vader,  i-opener@amstelkerk.net

iOpenerdienst 6 november, Oogstdienst

Op 6 november vieren we de jaarlijkse Oogstdienst. Wij doen dit op zondag 6 november maar de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ is eigenlijk op woensdag 2 november. Een mooi gebruik dat nog uit de Middeleeuwen stamt. Deze zondag van 6 november valt tussen Dankdag en St. Maarten op 11 november. Maarten, de man die zijn laatste eigen bezit, zijn mantel, deelde met een zwerver. In deze dienst zullen we daar speciale aandacht voor hebben.
De diaconie en de I-Opener werkgroep nodigen u van harte uit om samen na te denken over Danken en Delen. Wat zijn we gezegend: misschien niet (alleen) letterlijk met een goede oogst of geld maar wel met een dak boven ons hoofd, gezondheid, intelligentie, creativiteit, diverse talenten, een baan en bijbehorend salaris, liefde, vrienden, … Rijkdom kan ook intellectuele of emotionele rijkdom zijn.
Deze dienst is een moment om ons bewust te zijn van die ‘rijkdom’ en daarvoor te danken. Ook zullen we ons afvragen wat we daarvan delen.
De diaconale collecte uit deze dienst zal worden bestemd aan de Regenbooggroep waarvoor we ook in de maand oktober al hebben gecollecteerd. Tevens kunt u voorafgaand aan de dienst kleding die u niet meer draagt maar die nog prima is om anderen een plezier mee te doen inleveren bij de deur van de kerk. Direct na de dienst zal die kleding beschikbaar worden gesteld aan de diaconie van de Protestantse Gemeente in Amsterdam Zuid-Oost.
We nodigen u uit om verrast te worden met een eye-opener in deze dienst.
Speciale aandacht is er in deze dienst voor de kinderen; we geven hen alvast een voorproefje van het St. Maarten-feest. Neem dus uw (klein)kinderen mee!
De voorganger in deze dienst is ds. Benedikte L. Bos en Eric-Jan en het combo verzorgen samen de muziek.
Namens de Diaconie en de werkgroep I-Opener,
Martin de Groot en Jeannette Vader