Amstelkerk

Rouwdiensten

Rouwdiensten

Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis, de Almachtige het begin en het einde is.

De kerk spreekt van leven dat sterker is dan de dood. Voor ons is de dood een onoverkomelijke grens, maar wij vertrouwen onze doden toe aan de levende God. Hij is het die Jezus heeft opgewekt uit de dood en wij vertrouwen dat wie gelooft in Hem die in eigen persoon de opstanding en het leven is, zal leven ook al is hij gestorven.

De periode tussen overlijden en uitvaart kunnen dagen zijn die onwezenlijk lijken of waarin de mooiste herinneringen en verhalen tot leven worden gewekt. Dagen van dankbaarheid om het leven dat is geweest of dagen van onverdraaglijk verdriet om het einde van een mensenleven.

In deze periode wil de kerk pastoraal betrokken zijn bij gemeenteleden en zij die dat wensen. Nabestaanden die hun dode moeten begraven of laten cremeren vertrouwen bij een kerkelijke uitvaart de leiding van een begrafenis of crematie toe aan de kerk. De kerk treedt dan op als gastvrouw, de uitvaartonderneming is daarbij dienstverlenend aanwezig. Dit geldt niet alleen als de uitvaartdienst in de kerk plaatsvindt maar ook als die in een aula -bij de begraafsplaats- plaatsvindt. Wanneer de gemeente samen met de nabestaanden haar doden begraaft of cremeert, zal vaak een predikant of een kerkelijk werker in de uitvaartdienst voorgaan. Bij de uitvaartdiensten wordt de gemeente vertegenwoordigd door een ambtsdrager, vaak de ouderling van dienst. Deze kerkdiensten vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Een gedenk- of rouwdienst kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • Als een hiervoor beschreven officiële kerkdienst onder leiding van de voorganger of;
  • Als een samenkomst met een pastoraal karakter waarin (behalve de predikant of kerkelijk werker) ook anderen kunnen voorgaan.
  • Als een derde mogelijkheid wordt het kerkgebouw aan de familie ‘verhuurd’ of ‘ter beschikking gesteld’ voor een bijeenkomst die niet van onze kerkelijke gemeente uitgaat – en waarvoor de kerkenraad geen inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. In dat geval stelt de gemeente alleen het gebouw beschikbaar (tegen vergoeding). Wie er in de afscheidsdienst voorgaat is dan geen verantwoordelijkheid van de kerkenraad en het is geen samenkomst die van de gemeente uitgaat.
  • Als de vierde mogelijkheid kan er een gedachtenisdienst gehouden worden ter nagedachtenis van een vermist persoon of iemand die in het buitenland is overleden en daar is begraven of gecremeerd. In dat geval is de verantwoordelijkheid overeenkomstig gelijk aan a t/m c. Om te overleggen over tijd en plaats van een uitvaartdienst neemt de familie contact op met de predikant, alvorens hierover afspraken te maken met de uitvaartverzorger.

Uitvaartbrochure Amstelkerk Ouderkerk

Informatie:
Ds. Benedikte L. Bos
06-41373021
Benedikte@planet.nl