Amstelkerk

Rouwdiensten

Rouwdiensten

Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis, God het begin en het einde is.

De periode tussen overlijden en uitvaart kunnen dagen zijn die onwezenlijk lijken of waarin de mooiste herinneringen en verhalen tot leven worden gewekt. Dagen van dankbaarheid om het leven dat is geweest of dagen van onverdraaglijk verdriet om het einde van een mensenleven.

In deze periode wil de gemeente van de Amstelkerk graag pastoraal betrokken zijn bij gemeenteleden en zij die dat wensen. Nabestaanden die hun dode begraven of cremeren vertrouwen bij een kerkelijke uitvaart de leiding toe aan de (predikant van de) Amstelkerk. De kerk treedt dan op als gastvrouw, de uitvaartonderneming is daarbij dienstverlenend aanwezig. Dit geldt niet alleen als de uitvaartdienst in de kerk plaatsvindt maar ook als die in een aula bij de begraafsplaats plaatsvindt. Bij de uitvaartdiensten wordt de gemeente vertegenwoordigd door een ambtsdrager, vaak de ouderling van dienst.

Een gedenk- of rouwdienst kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • Als een hiervoor beschreven officiële kerkdienst onder leiding van de voorganger of;
  • Als een samenkomst met een pastoraal karakter waarin (behalve de predikant of kerkelijk werker) ook anderen kunnen voorgaan.
  • Als een derde mogelijkheid wordt het kerkgebouw aan de familie ‘verhuurd’ of ‘ter beschikking gesteld’ voor een bijeenkomst die niet van onze kerkelijke gemeente uitgaat – en waarvoor de kerkenraad geen inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. In dat geval stelt de gemeente alleen het gebouw beschikbaar (tegen vergoeding). Wie er in de afscheidsdienst voorgaat is dan geen verantwoordelijkheid van de kerkenraad en het is geen samenkomst die van de gemeente uitgaat.

Om te overleggen over tijd en plaats van een uitvaartdienst neemt de familie contact op met de koster en met predikant, alvorens hierover definitieve afspraken te maken met de uitvaartverzorger.