Amstelkerk

KERSTATTENTIES (oproep)

 

Heel veel jaren brengt de diaconie kerstattenties bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met Kerst proberen wij om te zien naar onze naaste, die eenzaam en/of ongelukkig zijn. Niet ver weg maar dichtbij, mensen uit onze eigen gemeente. Het gemis van een partner, of de zorgen die een ziekte met zich meebrengt, drukken een stempel. Eenzaamheid, pijn en verdriet laten met moeite “Het Licht” toe tijdens de donkere december dagen. Speciaal voor déze mensen is de attentie bedoeld. We hopen geen mensen te vergeten dus mocht u nog mensen kennen, geeft u deze alstublieft aan mij door.

De lijst met mensen is aanzienlijk. Daarom richten wij ons tot u met de vraag of u ons wilt helpen wat pakjes rond te brengen. Eén, twee of meer pakjes. Alle hulp is welkom. Het enige wat u er voor nodig heeft is een beetje tijd, een luisterend oor, en een glimlach. Vorige jaren heb ik de meeste van u gevraagd tijdens het koffie drinken in Amstelstroom om te helpen, maar dat kan nu niet. Wilt u mij alstublieft bellen? Natuurlijk gaat het wegbrengen van de pakjes ook anders dan in vorige jaren. Waar u anders een gesprek aanging met mensen kan dit nu niet in verband met corona. Het pakje afgeven bij de deur is de beste oplossing.

De bedoeling is dat de verspreiding van de pakjes plaats vindt in week 50/51, voor de kerstdagen. Een van de diakenen zorgt ervoor dat u de pakjes en adressen krijgt.

Namens de diaconie;
Alie de Haan
020-4964523
06-12092639