Amstelkerk

Kunst en orgel

Kunst en orgel

Ons hedendaagse kerkorgel in de Amstelkerk is geplaatst 5 december 1865. De orgelmakers Flaes en Brünjes hebben dit gebouwd. In 1866 werden er drie koppen met vazen op het orgel geplaatst, die later weer zijn verwijderd, Want in 1912 wilde de organist het orgel graag wat moderniseren. Daarom werden er, om het geheel te bekronen, drie beelden besteld bij de beeldhouwer W.D. IJzerdraat, die in 1912 werden geplaatst.

In de geschiedenisboeken wordt er geen uitleg gegeven over deze beelden. Jammer!

Zelf kijk ik altijd met bewondering naar deze kunstwerken en wil er de aandacht op vestigen. Daarom heb ik er een schildering van gemaakt.

In het midden zien we koning David met de citer. Wie was deze David? U kunt het nalezen in de Bijbel. 1 Samuël 16 vers 14-23/18 vers 10-12. Hij was de jongste zoon van Isaï en werd tot koning van Israël gezalfd. In zijn jonge jaren had hij twee opvallende eigenschappen: zijn muzikaliteit en zijn moed. Toen koning Saul zwaarmoedige buien had, werd David uitgenodigd om voor hem op de citer te spelen. Saul was daar zéér van onder de indruk en kwam door het musiceren van David weer in een goede stemming. Links en rechts van David zien we twee engelen. De rechter engel draagt een boekrol in de hand. Beide blazen ze op de bazuin. Zie Openbaring 11 vers 15. De zevende bazuin… Ik heb de beelden gefotografeerd en er een schildering van gemaakt met ecoline, inkt en zacht pastelkrijt. Het zijn kunstwerken en zeker de moeite waard om aandacht aan te besteden.

Joke Slager