Amstelkerk

Lezing over de grafstenen van de Amstelkerk

Voorjaar 2020 hadden we een mooie lezing gepland: over de grafstenen van de Amstelkerk.

Jan Gaasterland van de Historische Vereniging van Ouderkerk heeft prachtig onderzoek verricht naar deze stenen, zodat we nu van heel veel stenen weten wie de personen zijn die bij deze stenen horen.

De lezing kon helaas niet doorgaan vanwege de corona-pandemie.

Maar van uitstel komt gelukkig geen afstel, want de lezing zal alsnog worden gehouden, en wel op zondagmiddag 29 mei om 15.00 uur in Amstelstroom. Willem van Bloemen, eveneens actief bij de Historische Vereniging, en bij onze eigen historische werkgroep van de Amstelkerk, zal de lezing voor zijn rekening nemen.

Noteert u het vast in de agenda! In het volgende kerkblad volgt uitgebreidere informatie.

Namens de Evenementen-commissie Amstelkerk,

Caroline Sonnenberg