Amstelkerk

Liturgie avondgebeden van maandag-, dinsdag- en woensdagavond (19.30 u.) in de Stille Week, uitzending via kerkomroep.nl

 

 

 • voor de dienst is er stilte
 • een kleine kaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken
 • lofprijzing
 • moment van inkeer
 • lied 248: 1
 • lezing uit het Oude Testament
 • lezen van psalm 22: 1 t/m 12 (maandag)
 • lezen van psalm 22: 1 t/m 3 en 12 t/m 20 (dinsdag)
 • lezen van psalm 22: 1 t/m 3 en 20-32 (woensdag)
 • psalm 25b (met herhalingen)
 • lezing uit het Nieuwe Testament
 • lezen van Marcus 11: 12-26 (maandag)
 • lezen van Marcus 11: 27-33 (dinsdag)
 • lezen van Marcus 12: 1-11 (woensdag)
 • moment van inkeer er verstilling
 • Luthers avondgebed

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid. Amen.

 • slotlied
 • lied 835: 1, 2 en 3 (maandag)
 • lied 247: 1, 2 en 3 (dinsdag)
 • lied 245 (woensdag)
 • zegenbede

v:           De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
a:           Amen.
v:           Loven wij de Heer.
a:           Wij danken God!