Amstelkerk

Mededeling i.v.m. het corona-virus

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de maatregelen vanwege het corona virus hebben wij als kerkbestuur gemeend hier gevolg aan te geven. We raden iedereen aan om via de App of Internet de diensten te volgen, en dan dus niet naar de kerk te gaan. Voor wie dit echt niet kan ga goed verspreid in de kerk zitten. Verder wordt er tot nader order geen koffie gedronken na de dienst. Dus komende week gaat ook het schrijven voor Amnesty niet door. Ook het 40 dagen diner georganiseerd door de jeugd en de ZWO gaat niet door. Volgende week is de cantatedienst afgelast. Dat wordt een gewone dienst voorgegaan door Benedikte. Ook de doop die in deze dienst zou plaatsvinden is verschoven naar 3 mei. Zeker tot 31 maart gaan we op deze manier de diensten meemaken. De lezing over Bommel en Bijbel van 29 maart wordt uitgesteld. Voor degene die naar Holy Moses zouden gaan in de Paaskerk, deze is ook afgelast. Dus wees zeker tot 31 maart terughoudend, en na die tijd kijken we verder.

Hartelijke groet,
Teun de Haan