Amstelkerk

Op adem komen

Mediteren op woensdagavond in Ouderkerk aan de Amstel

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichter bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.

Meditatie en avondgebed in het nieuwe seizoen
Na de zomer starten we opnieuw met de woensdagavondmeditaties. Naast de meditaties zullen we ook een nieuwe vorm aanbieden: een avondgebed.

De opzet van de meditatie blijft zoals hij was: vanaf kwart voor acht inloop. Om acht uur starten we tot ongeveer kwart voor negen. Daarna kun je in stilte vertrekken of, als je dat wil, nog even napraten met één van de mensen uit de werkgroep. Er worden weer diverse meditatievormen aangeboden: meditatie aan de hand van een pakkende tekst, meditatie aan de hand van een Bijbeltekst, zangmeditaties en in de adventperiode de meditatie bij het fresco van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria in de Urbanuskerk.

Daarnaast zullen we eens in de drie weken, in plaats van de meditatie, een avondgebed aanbieden. We proberen zo ook aan andere wensen te voldoen en meer mensen te bereiken. Het avondgebed heeft een vaste liturgie, vergelijkbaar met het ochtendgebed. Wel is de stilte langer en wordt er meer gezongen. Ook het avondgebed laat zien dat wij, niet alleen op zondag maar ook door de week, een biddende gemeente willen zijn, die rust inbouwt om aandachtig te zijn voor God.

Op 4 september beginnen we met een gesprek waarin we de nieuwe mensen onder ons informeren wat mediteren is en iets vertellen over het avondgebed. Mensen die al vaker mee hebben gedaan kunnen delen wat mediteren en een avondgebed voor hen betekent. Vooral voor nieuwkomers kan dit interessant zijn.

Mediteren kun je leren
Voor mensen die nog nooit gemediteerd hebben of die meer uitleg willen over meditatie is er vanaf half september de mogelijkheid om een aantal avonden, voorafgaand aan de meditaties, hierover te praten.

Voor meer informatie:
Diana Berendsen: berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

Of bij één van onze voorgangers:
Benedikte Bos: Benedikte@planet.nl
Eugene Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl

Wilt u meer informatie over christelijke meditatie dan kunt u terecht op de website van de protestantse kerk onder Vacare:

Vacare