Amstelkerk

Open Deur-gesprekskring

Een nieuwe, maandelijkse gesprekskring binnen onze kerkelijke gemeente! In het komende kerkblad nieuwStroom meer info, maar voor nu: 
Open Deur is een maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken. Elke maand wordt een ander thema belicht in het tijdschrift. 
De bedoeling van deze gespreksgroep is dat we aansluiten bij het thema van het tijdschrift. Maar… u hoeft het tijdschrift niet gelezen te hebben om mee te kunnen doen. De gespreksleider is lid van de taakgroep pastoraat en zal zo nodig kopieën uitdelen.

1e bijeenkomst gesprekskring Open Deur onderwerp ‘Bomen’
op dinsdag 3 mei 2022
van 16.00 uur tot ongeveer 17.15 uur
gespreksleider: ds. Benedikte L. Bos