Amstelkerk

Orde van de Pinksterdienst op zondag 31 mei, 10.00 uur

voorganger: ds. Benedikte L. Bos, organist Eric Jan Joosse

 • orgelspel
 • binnenkomst
 • welkom
 • zingen psalm 98: 1 en 3
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • ondertussen zingen we lied 695
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • glorialied lied 305
 • aandacht voor de kinderen
 • zingen lied 683
 • lezing uit het Oude Testament Genesis 11: 1-9
 • zingen “De Geest uit vier gewesten”: 1, 2, 5 en 8 (tekst G. Helderenberg, melodie lied 991)

De Geest uit vier gewesten
waait d’aarde boordevol.
Nu vallen oude vesten,
elk krijgt een nieuwe rol.

Wij staan met vuur doorzinderd
met talen hoog en luid,
de liefde ongehinderd
gaat alle kanten uit.

Haal neer de zware muren,
wij staan niet meer verhard,
ontsteek de brede vuren
als ’t wintert in ons hart.

Wij zingen hoog en heilig,
gezuiverd door uw Geest,
in rode vlammen veilig
voor ’t eeuwig Pinksterfeest.

 • lezing uit het Nieuwe Testament Handelingen 2: 1-13
 • zingen lied 680: 1, 4 en 5
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 691
 • gebeden
 • mededelingen
 • slotlied “Levende stenen”

 • zegen