Amstelkerk

Orde van dienst 9 april, Witte Donderdag

Orde van dienst donderdag 9 april, Witte Donderdag, 19.30 u.

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 116: 1 en 2
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • drempelgebed
 • kyrielied lied 558: 1, 2, 3 en 4 (ander lied dan in vorige nieuwsbrief!)
 • Bijbellezing Exodus 12: 1-14
 • zingen psalm 81: 1, 5, 8 en 11
 • Bijbellezing Johannes 13
 • pianospel
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 568, met herhalingen
 • gebeden
 • zingen lied 556: 1, 2, 3, 4 en 5
 • zegen
 • pianomuziek