Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 11 juli

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

orgelmuziek 
welkom door ouderling van dienst
zingen psalm 84: 1 en 6
stil gebed
bemoediging en groet 
    v:    Onze hulp is in de naam van de Heer,
    a:    die hemel en aarde gemaakt heeft;
    v:    die trouw blijft tot in eeuwigheid;
    a:    Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
    v:     De Heer zal bij u zijn,
    a:    de Heer zal u bewaren.
drempellied lied 277
kyriegebed + acclamatie 301h
glorialied lied 305
lezing uit O.T. Jesaja 26: 19
lied 749a in canon
lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 5: 21-43
lied 179
uitleg en verkondiging
lied 704
gebeden
slotlied 419
wegzending
zegen met gezongen Amen
orgelspel