Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 11 oktober, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

thema: In Christus is noch west noch oost
(met aandacht voor kerk en christenen in Hongkong en China)
voorganger: Tjeerd de Boer
organist: Eric Jan Joosse

 • Orgelmuziek
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Intochtspsalm lied  23b : 1, 2
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Drempellied lied 23b : 3, 4, 5
 • Kyriegebed
 • Glorialied lied 215: 1, 2, 7
 • Aandacht voor de kinderen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25: 1-9
 • Zingen lied 513 : 1, 2
 • Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 22: 1-14
 • Zingen lied 513 : 3, 4
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen lied 969
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen slotlied lied 675
 • Zegen (met gesproken Amen)