Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 12 juli, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist Hidde Schrage
thema: “Mijn zegen heb je!”

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • luisteren naar psalm 100 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet

v:            Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:            die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:            die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:            Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:            De Heer zal bij u zijn,
a:            de Heer zal u bewaren.

 • kyriegebed met het luisteren naar acclamatie 301h
 • luisteren naar glorialied 211: 1 en 2
 • gebed bij de opening van de Schrift
 • lezing uit het Oude Testament Genesis 47: 28-48: 4 en 48: 8-21a
 • luisteren naar psalm 103: 1 en 2
 • lezing uit het Nieuwe Testament 1 Petrus 3: 8-9
 • luisteren naar lied 339a
 • uitleg en verkondiging
 • luisteren naar lied 868: 1, 2, 4 en 5
 • gebeden
 • mededelingen
 • luisteren naar slotlied lied 103e
 • wegzending en zegen
 • we verlaten op uitnodiging van het deurteam de kerk. Wilt u op uw plaats blijven totdat u genodigd wordt?!
 • orgelspel