Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 13 september, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

 

thema: ziekenzondag
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 • Orgelmuziek
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Intochtspsalm psalm 139: 1 en 2
 • Drempellied lied 275: 1, 2 en 3
 • Kyrieacclamatie 301 h
 • Gloria lied 705: 1
 • Gebed met gesproken Amen
 • Lezing Job 2: 11-13
 • Lied 845
 • Lezing Marcus 1: 29-31
 • Lied 211: 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Lied 834
 • Gebeden
 • Lied 103c: 1, 3 en 5
 • Zegen met gesproken Amen