Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 14 juni, 10.00 u.

 

Voorganger: ds. Jos de Heer, organist Eric Jan Joosse

 • orgelspel
 • binnenkomst
 • welkom
 • zingen lied 275
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • glorialied lied 305
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 12:1-6
 • zingen lied, psalm 100: 1, 2
 • lezing uit het Nieuwe Testament Matteüs 9: 35-38
 • zingen psalm 100: 3, 4
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 391
 • gebeden
 • mededelingen
 • slotlied lied 150a
 • zegen