Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 16 augustus, 10.00 uur in de Amstelkerk

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: identiteit

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 25: 1 en 2 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • lied 276: 1 en 2
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • gloria lied 211: 1 en 2
 • gebed om de Heilige Geest met na de woorden “… in Jezus naam” een door allen uitgesproken “Amen”
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 56: 1-8
 • lied 990: 1 en 2
 • lezing uit het Nieuwe Testament Matt. 15: 21-28
 • lied 152: 1, 2 en 5
 • uitleg en verkondiging
 • lied 969
 • gebeden
 • (eventuele) mededelingen
 • lied 868
 • wegzending en zegen beantwoord met een door allen uitgesproken “Amen”
 • orgelspel

 

Toelichting bij de dienst

Op het oecumenisch leesrooster (dat wij in de Amstelkerk min of meer volgen) staat voor zondag 16 augustus de lezing uit Matt. 15: 21-28 op het rooster. Tijdens de exegese van die tekst viel het me op hoe de uitleg kan verschillen wanneer je twee vertalingen van dezelfde (oorspronkelijk: Griekse) tekst naast elkaar legt.

Links de tekst zoals die is opgenomen in de Nieuwe Bijbel Vertaling (die we in de Amstelkerk gebruiken) en rechts de Naardense Bijbel, een vertaling die heel dicht bij de Griekse grondtekst blijft.

In de uitleg en verkondiging vergelijk ik beide vertalingen en sta ik met name stil bij de 5 cursief afgedrukte zinnen: