Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 19 juli, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

voorganger: ds. Dick Kuiper
organist: Hidde Schrage

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • luisteren naar psalm 119: 34 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • luisteren naar lied 513: 2 en 4
 • kyriegebed met het luisteren naar acclamatie 301h
 • luisteren naar glorialied 302:1
 • gebed bij de opening van de Schrift
 • lezing uit het Oude Testament Numeri 11: 24-29
 • luisteren naar lied 316: 1
 • lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 9: 38-50
 • luisteren naar lied 316: 4
 • uitleg en verkondiging
 • luisteren naar lied 793
 • gebeden
 • mededelingen
 • luisteren naar slotlied 905: 1 en 3
 • wegzending en zegen
 • orgelspel