Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 19 september

voorgangers: ds. Benedikte L. Bos en Eugène Brussee

organist: Eric Jan Joosse

thema: “inclusief samenleven”

orgelspel

welkom door de ouderling van dienst

intochtslied lied 275

moment van stilte

bemoediging en groet

a: Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft;

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;

a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

v: De Heer zal bij u zijn,

a: de Heer zal u bewaren.

woord van welkom

kyriegebed met acclamatie lied 301 h

gloria lied uit Taizé

 

gebed bij de opening van de Schrift

lezing Oude Testament: Psalm 139: 13-24

zingen lied 513

evangelielezing Marcus 9: 30-37

zingen psalm 8a: 1, 3 en 4

overweging

meditatieve muziek

zingen lied 324

Apostolische Geloofsbelijdenis (uitgesproken)

dank- en voorbede met acclamatie

 

stil gebed en Onze Vader

we wensen elkaar de vrede toe

slotlied

wegzending en zegen

 

orgelspel