Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 2 augustus, 10.00 uur in de Amstelkerk,

 

thema: “zeg me, wat heb je in huis?”
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse

 

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 92: 1, 2 en 3 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet

v:            Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:            die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:            die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:            Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:            De Heer zal bij u zijn,
a:            de Heer zal u bewaren.

 • lied 277
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • gloria

 

 

 

 

 • gebed bij de opening van de Schrift beantwoord met

 • lezing uit het Oude Testament 2 Koningen 4: 1-7 en 42-44
 • psalm 121
 • lezing uit het Nieuwe Testament Matt. 14: 15-21
 • lied 383: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • lied 910: 1, 2 en 3
 • gebeden
 • mededelingen
 • lied 426 1x Nederlands, 1x Engels, 1x Nederlands
 • wegzending en zegen beantwoord met gesproken ‘amen’
 • orgelspel