Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 2 mei 2021

 

voorganger: ds. Suzan ten Heuw
organist: Eric Jan Joosse

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • Psalm 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat vers 1, 2 en 3
 • inkeer en verstilling
 • bemoediging en groet
 • drempellied 295 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
 • voorzang: gesproken; refrein gespeeld en thuis meegezongen
 • kyrie met acclamatie lied 301k Kyrie eleison
 • glorialied 800 Wat zou ik zonder U geweest zijn  vers 1, 2 en 3
 • gebed voor de opening van de bijbel
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 20:1-13 uit de Naardense Bijbel
 • lied 626 Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg  vers 1, 2 en 8
 • uitleg en verkondiging
 • lied 631 Tussen waken, tussen dromen  vers 1, 2, 3 en 4
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • slotlied 654 Zing nu de Heer, stem allen in  vers 1, 4 en 6
 • heenzending en zegen
 • orgelspel lied 708 Wilhelmus  vers 1 en 6