Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 21 juni, 10.00 uur

 

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs, organist Eric Jan Joosse

 • orgelspel
 • binnenkomst
 • welkom
 • zingen psalm 84: 1, 3 en 6
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • kyriegebed met acclamatie lied 301k, met solo door de voorganger
 • glorialied lied 304
 • lezing uit het Oude Testament psalm 37: 1 – 25
 • zingen lied 723
 • lezing uit het Nieuwe Testament Matteüs 5: 3 – 10
 • zingen lied 833 (Nederlandse tekst)
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 904: 1, 3 en 5
 • gebeden
 • mededelingen
 • slotlied lied 816 (op de melodie van psalm 140)
 • zegen