Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 23 augustus, 10.00 uur in de Amstelkerk

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: uitkijken over zee…

Afgelopen weken werden we verontrust door vele berichten van vermissingen op zee. Deze zondag staan we stil bij twee bijbelverhalen, psalm 77 over iemand bij wie ’t storm in zijn/haar leven en bij Matt. 14 waar het over een storm op een groot meer gaat.

Een -letterlijk en figuurlijk- beeld bij deze dienst is het beeld ‘Christus Triomfator’ dat in Scheveningen staat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 67 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • lied 275: 1, 2 en 3
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • gloria lied 273: 1, 2 en 3
 • gebed om de Heilige Geest met na de woorden “… in Jezus naam” een door allen uitgesproken “Amen”
 • lezing uit het Oude Testament Psalm 77
 • psalm 136: 1, 3, 6, 11 en 13
 • lezing uit het Nieuwe Testament Matt. 14: 22-33
 • lied 935: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • lied 848
 • gebeden
 • (eventuele) mededelingen
 • lied 211: 1, 2 en 4
 • wegzending en zegen beantwoord met een door allen uitgesproken “Amen”
 • orgelspel