Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 24 oktober

voorganger: ds. Jos de Heer

organist: Eric Jan Joosse

orgelmuziek vooraf

intochtspsalm psalm 118: 1 en 5

stil gebed

bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft;

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;

a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

v: De Heer zal bij u zijn,

a: de Heer zal u bewaren.

zingen lied 213: 1, 2 en 5

acclamatie lied 301c

glorialied lied 305

lezing uit het Oude Testament: Jesaja 59: 9-19

zingen psalm 27: 1, en 7

lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10: 46-52

zingen lied 487 (oude liedboek)

uitleg en verkondiging

zingen lied 534

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

zingen slotlied (staande) lied 834

wegzending

zegen