Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 25 april 2021

 

 

 

voorganger: Piet van Veldhuizen
organist: Hidde Schrage
thema: de kunst om een kudde te zijn

 

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm Psalm 66 vers 1
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • drempellied Psalm 66 vers 5
 • kyriegebed en glorialied 299j
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34 : 1-10
 • zingen lied 756 (lezen verzen 3 en 6, overige zingen)
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10 : 11-16
 • zingen lied 652
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 944
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied (staande) lied 425
 • wegzending en zegen
 • orgelspel