Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 25 juli 2021

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: “Nu kan ik wandelen onder Gods hoede”
orgelmuziek
welkom door ouderling van dienst
zingen psalm 122: 1 en 3
stil gebed
bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft;
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v: De Heer zal bij u zijn,
a: de Heer zal u bewaren.
drempellied lied 280: 1 t/m 4
kyriegebed + acclamatie 301h
glorialied lied 906: 2 en 6
lezing uit O.T. Psalm 56: 13 en 14
lied psalm 27: 1
lezing uit het Nieuwe Testament Ef. 4: 1-6
lied 968: 2
lezing uit het Nieuwe Testament Ef. 4: 17-24
lied 968: 5
uitleg en verkondiging
lied 695
gebeden
slotlied 420 in canon
wegzending
zegen met gezongen Amen
orgelspel