Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 26 juli, 10.00 uur in de Amstelkerk

thema: niet klagen maar dragen…?!

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Hidde Schrage

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • luisteren naar psalm 42: 1, 2 en 3 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • luisteren naar lied 213: 1
 • kyriegebed met het luisteren naar acclamatie 301h
 • luisteren naar glorialied 985
 • gebed bij de opening van de Schrift beantwoord met

 

 

 

 • lezing uit het Oude Testament Psalm 6
 • luisteren naar psalm 68: 1 en 2
 • lezing uit het Nieuwe Testament 1 Petrus 4: 7-11
 • luisteren naar lied 221: 1
 • uitleg en verkondiging
 • luisteren naar lied 969
 • gebeden
 • mededelingen
 • luisteren naar slotlied 905: 1, 2 en 4
 • wegzending en zegen beantwoord met gesproken ‘amen’
 • orgelspel