Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 26 september

voorganger: Benedikte L. Bos

organist: Eric Jan Joosse

thema: dichterbij dan 1,5m

orgelspel vooraf

binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers

welkom door ouderling van dienst

intochtspsalm psalm 122

stil gebed

bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer,

a: die hemel en aarde gemaakt heeft;

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;

a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

v: De Heer zal bij u zijn,

a: de Heer zal u bewaren.

inleiding op de dienst

acclamatie bij kyriegebed lied 301 h

glorialied lied 906: 1, 2 en 6

gebed om de Heilige Geest

 

lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 13: 20-21

zingen lied 103e

lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 5: 24-34

zingen lied 855: 1, 2, 4 en 5

uitleg en verkondiging

 

 

zingen lied 834

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

zingen slotlied (staande) lied 695

wegzending

zegen met gezongen

orgelspel