Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 27 juni 2021

voorganger: Arianne Geudeke
organist: Eric Jan Joosse
thema: Wandelen met God

 • orgelmuziek vooraf
 • welkom door ouderling van dienst
 • Intochtslied: lied 280: 1, 2 en 3
 • stil gebed
 • bemoediging en groet
 • drempellied: lied 333
 • woorden bij het begin
 • kyriegebed
 • glorialied: lied 880
 • aandacht voor de kinderen
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament: Genesis 5: 21 – 24
 • zingen: lied 961
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Galaten 5: 16 – 23
 • zingen: lied 841: 1
 • uitleg en verkondiging
 • muzikaal moment
 • zingen: lied 840: 1 en 2
 • dank- en voorbeden met acclamatie

 

 

 

 

 

 • stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied: (staande) lied 419
 • wegzending
 • zegen