Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 27 september, 10.00 uur in de Amstelkerk

thema: Geloven, daar word je rustig van
voorganger: ds. R.J. Bakker
organist: Eric Jan Joosse

 • Orgelmuziek
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Intochtspsalm psalm 65: 1, 2
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: psalm 65: 4
 • Kyriegebed
 • Zingen lied 967: 1, 6
 • Zingen glorialied lied 723: 1
 • Aandacht voor de kinderen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 9: 9 en 10
 • Zingen lied 550: 1, 2, 3
 • Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 11: 25-28
 • Zingen lied 840: 1, 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen lied 315: 1, 2, 3
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen slotlied lied 704: 1, 2, 3
 • Zegen (met gesproken Amen)