Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 28 juni, 10.00 u., oecumenische dienst in de Amstelkerk

 

voorgangers: pastor Eugène Brussee en ds. Benedikte L. Bos,
organist Eric Jan Joosse

thema: Johannes de Doper, wegbereider voor Christus

 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtslied lied 146c: 1 en 7
 • moment van stilte
 • bemoediging en groet
 • kaarsjes worden aangestoken
 • ondertussen zingen we

 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • glorialied uit Taizé:

 • lezing Oude Testament: Jesaja 49: 1-6
 • zingen lied 802
 • Evangelielezing Lucas 1: 57-80
 • zingen 158b
 • overweging
 • meditatieve muziek
 • zingen lied 126 a
 • dank- en voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • mededelingen
 • slotlied lied 416
 • wegzending en zegen
 • gezongen “Amen”
 • orgelspel