Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 29 augustus 2021 (Waver)

voorganger: ds. Benedikte Bos

organist: Hidde Schrage

orgelspel

welkom door de ouderling van dienst

zingen: psalm 122: 1

stil gebed, bemoediging en groet

verootmoedigingsgebed naar psalm 116

zingen psalm 116: 3

gebed om de Heilige Geest

lezing Exodus 3: 1-6 en 10-12

zingen lied 840: 1 en 2

lezing NT: Handelingen 2: 1-13

zingen lied 704: 1 en 3

uitleg en verkondiging

zingen lied 912

dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

slotlied lied 834

heenzending en zegen

zingen lied 415: 3