Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 29 augustus

voorganger: ds. Mirjam Buitenwerf-vd Molen

organist: Gijs de Haan

thema: “een bijzondere vader”

orgelmuziek

welkom door ouderling van dienst

zingen psalm 65: 1 en 2

stil gebed

bemoediging en groet

drempelgebed

acclamatie bij kyriegebed lied 301 k

glorialied lied 867: 1 en 2

gebed om de Heilige Geest

lezing uit het Oude Testament: Psalm 31: 1-9 (Bijbel in gewone taal)

zingen lied 885: 1 en refrein

lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 15: 11-32 (Bijbel in gewone taal)

zingen lied 859: 1, 3 en 4

uitleg en verkondiging

zingen lied 910: 1 en 2

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

zingen slotlied lied 416: 1, 2 en 4

wegzending en zegen

orgelspel