Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 30 augustus, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

 

 

voorganger: ds. Mirjam Buitenwerf
organist: Eric Jan Joosse

 

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 139: 1 en 8 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • lied kyriegebed met acclamatie lied 301k
 • gloria lied 150a: 1 en 2
 • gebed om de Heilige Geest
 • lezing uit het Oude Testament Psalm 105: 1-9
 • lied 825: 1 en 4
 • lezing uit het Nieuwe Testament Romeinen 8: 26-30 (uit Bijbel in Gewone Taal)
 • lied 675
 • uitleg en verkondiging
 • lied 848: 1, 2, 4 en 5
 • gebeden
 • (eventuele) mededelingen
 • lied 423: 1 en 2
 • wegzending en zegen beantwoord met een door allen uitgesproken “Amen”
 • orgelspel