Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 4 oktober, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

 

voorganger: ds. Anneke Buitenbos
organist: Eric Jan Joosse

 • Orgelmuziek
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Intochtspsalm psalm 92: 1, 2
 • Stil gebed
 • Bemoediging: lied 291 c
 • Groet
 • Zingen: psalm 92: 3
 • Kyriegebed, met acclamatie lied 301h
 • Glorialied: Psalm 146: 3
 • Aandacht voor de kinderen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: lied 335
 • Lezing: Mattheüs 20 : 1 t/m 16
 • Zingen: lied 991 : 1, 2, 3, 6, 7, 8
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: lied 827
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen slotlied lied 653 : 1, 6, 7  (staande)
 • Zegen: lied  429c