Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 5 juli, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist Hidde Schrage
thema: zelfbeheersing

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • zingen psalm 84: 1 en 2
 • stil gebed, bemoediging en groet
 • gedenkkaarsjes worden aangestoken
 • ondertussen zingen we lied 286
 • gebed met acclamatie 301h
 • glorialied lied 305
 • inleiding op de dienst o.a. door het lezen van Galaten 5: 22-23
 • lezing uit het Oude Testament Spreuken 16:32
 • zingen lied 313: 1
 • Marcus 5:1-20
 • zingen lied 938
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 841
 • gebeden
 • mededelingen
 • zingen slotlied 906: 1, 6 en 8
 • wegzending en zegen met gezongen Amen
 • orgelspel