Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 6 september, 10.00 uur in de Amstelkerk

thema: de bruiloft te Kana
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
met muzikale medewerking van: Judith Bakker, Gerald Bakker, Anneriek Schrage en Saartje Schrage

 • orgelmuziek vooraf
 • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
 • binnenkomst ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • psalm 149: 1 en 2 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
 • stil gebed
 • bemoediging en groet

v:   Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:   die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:   Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:   De Heer zal bij u zijn,
a:   de Heer zal u bewaren.

 • lied 280: 1, 2, 3 en 4
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • gloria uit Taize

 

 

 

 

 

 

 

 

 • aandacht voor de kinderen
 • intermezzo door Judith en Gerald Bakker, Fantasiestück op. 43 no. 1, Niels Gade
 • gebed om de Heilige Geest, beantwoord met ‘Amen’
 • lezing uit het Oude Testament Jesaja 61: 10-11
 • lied 518: 1 en 6
 • lezing uit het Nieuwe Testament Joh. 2: 1-11
 • lied 525 (Anneriek zingt couplet 2 en 4, rest: allen)
 • uitleg en verkondiging
 • intermezzo door Saartje Schrage en Erik Jan Joosse
 • lied 791: 1, 5 en 6
 • gebeden
 • mededelingen
 • lied 657: 1 en 4
 • wegzending en zegen beantwoord met een door allen uitgesproken “Amen”
 • orgelspel